4 RTC-logo 300x117

Så här bokar/betalar du

HYRESVILLKOR

Läs NOGA igenom nedan information INNAN du bokar en båt.

Det är EJ möjligt att preliminärboka en båt. Vi har ett stort utbud av båtar & året runt tillkommer fler båtar, mest under våren. Ta dig därför tid INNAN du bokar så att du med säkerhet vet att du önskar hyra en båt innan du bokar in den.

Du kan enkelt på vår hemsida leta efter en båt som du önskar hyra. När du funnit en båt bokar du denna direkt på vår hemsida. Du måste dock registrera dig först. Du ska även fylla i vilka kunskaper / erfarenheter du har. Förarbevis blir mer och mer ett krav. På båtar över 12 m l / 4m breda krävs som lägst kustskeppare/ skepparexamen.
Vi tar sedan kontakt med dig via den e-post adress du har uppgivit. Ibland ringer vi för att säkerställa att du har den kunskap/ erfarenhet som behövs.

Vi kan även fråga dig om vilka ni är som kommer att vara ombord samt vart ni tänk segla/ åka. Självklart kan du kontakta oss direkt så hjälper vi dig att hitta just din båt. På hemsidan får du veta allt om båtarna, ålder, utrustning, motordata, hemmahamn etc.

RTC´s uppgift är att kontrollera så att du har den kompetens som krävs för att få hyra den båt du har bokat.
När vi kontrollerat att så är fallet, bekräftar vi din bokning genom ett e-post meddelande. Du får då en bokningsbekräftelse samt information om hur du går vidare.
RTC´s förmedlingsprovision ingår i priset du ser med 20%. Provisionen skall inbetalas inom 3 dagar från det att du erhållit vår bokningsbekräftelse (7 dagar från utlandet). I priset ingår även en adm kostnad på 200 SEK.

När vi erhållit provisionen sänder vi hyreskontraktet samt den kompletta utrustningslistan med båtägarens namn, adress och telefonnummer. Nu skall du omedelbart ta kontakt med honom/henne. Båtägaren har fått ett likalydande kontrakt och väntar på att du skall kontakta honom/henne.
Innan båtägaren skriver kontrakt med dig vill även båtägaren förvissa sig om att du har den kompetens som krävs på hans/hennes båt. 30% av resterade belopp betalas sedan till båtägaren vid kontraktsskrivandet och resten av betalningen 14 dagar innan hyrestidens början. På kontraktet står det klart och tydligt vad som gäller vid en eventuell avbokning:

Vid avbokning gäller följande:

Oftast avbokar man sin båt pga man eller någon i sällskapet blivit sjuk. Man kan då få en viss hjälp genom sitt försäkringsbolag samt ett läkarintyg. Detta beror lite på vilken skada man har samt vilket avtal/ försäkring man har så vårt tips är att kolla detta med sitt försäkringsbolag.

 

Har du skrivit hyreskontrakt med båtägaren gäller följande:

BESTÄLLNING OCH BETALNING
a) Avtal och förskottsbetalning
Beställningen är bindande gentemot båtägaren för hyresmannen då hyresmannen undertecknat och till båtägaren översänt avtalet.
Hyresmannen skall vid undertecknande av avtalet erlägga 30 % av det avtalade hyresbeloppet (förskottsbetalning) till av båtägaren anvisat konto. För båtägaren är avtalet bindande då denne erhållit förskottsbetalningen.
Hyresmannen godtar med sin underskrift av hyresavtalet samtliga de bestämmelser som gäller för hyresavtalet.
b) Slutbetalning
Återstående 70% av hyresbeloppet skall betalas senast 14 dagar före hyrestidens början, om inte annat skriftligen har avtalats i det särskilda fallet. Betalas inte hyran avtalsenligt äger båtägaren rätt att häva avtalet och tillgodogöra sig förskottsbetalningen enligt punkten 5 a ovan. Kan hyresmannen visa att betalning skett inom överenskommen tid och att den försenade slutbetalningen inte beror på honom, kan dock inte båtägaren åberopa försenad betalning för att avbryta avtalet. Vid snabbokning/ sista minuten bokning gäller andra rutiner.


Avbeställer hyresmannen båten är den vid avbeställningstillfället inbetalda hyran förverkad. Avbeställer hyresmannen båten senare än den dag slutbetalning skall erläggas enligt hyresavtalet är hela hyran förverkad. Hyresmannen äger dock rätt att, i stället för att avbeställa hyran, överlåta hyresavtalet till annan hyresman som kan godtas av båtägaren.


Först när du hämtar båten lämnar du depositionsbeloppet.

 

Betalar du vår förmedlingsprovision med ditt kort direkt på vår hemsida så utgår INGEN extra avgift.

Om du däremot vill betala båtägarens pengar genom oss (och vi betalar båtägaren) så utgår en administrationskostnad på 300 SEK.

Önskar du Faktura så kan vi ordna detta. Det utgår dock en administrationskostnad på 300 SEK.

  
Om båtägaren har en hög självrisk som du ska deponera kan det ibland vara smidigare att deponera denna summa med ett bank kort! Vi kan erbjuda dig att göra detta hos oss! Dock utgår det en servicekostnad på 300 SEK för detta. RTC äger ingen rätt till att förfoga över denna deposition/ självrisk. OM något skulle uppstå under uthyrningen så har båtägaren rätt att omedelbart få denna deposition överförd till sitt konto tills dess att du och båtägaren kommit överens om hur/ vem som ska betala för skadan samt hur mycket. Mer om detta finns reglerat i hyreskontraktet du och båtägaren skrivit under.
OBS! RTC kontor är stängt under helger och röda dagar!!

RTC´s förmedlingsprovisionen betalas endast tillbaka till hyresgästen när RTC inte lyckats förmedla någon båt. Däremot finns din provision kvar hos RTC under 2 år då du har möjlighet att nyttja den om du fått förhinder denna gång.

Bokar du av båten innan du har betalat in vår förmedlingsprovision utgår en bokningsavgift på 300 kronor.
(Anledningen till detta är att vi vill du ska vara säker på att du vill hyra en båt innan du bokar och att i och med din bokning så planerar båtägaren "infrastrukturen" till att just din båtsemester ska bli så bra som bägge parter önskar)

Dessa 300 SEK har du tillgodo nästa gång du hyr en båt genom RTC.

Detta förbinder du dig till att betala i och med att du bokar en båt direkt på vår hemsida.
Har du betalat vår förmedlingsprovision och vi har förmedlat en båt så återbetalas inte detta belopp av RTC. Vi behåller dock denna provision hos oss och du kan fritt nyttja denna igen inom 2 år. Vid en eventuell avbokning av dig så kan du få ersättning via din försäkring mot uppvisandet av ett läkarintyg.

Hur är hyresperioden

Hyrestiden går normalt från söndag kl 16.00 till söndag kl 14.00 men avvikelser kan förekomma. 

Dock bokar vi INTE veckoslutsuthyrning/ udda dagar under högsäsong (V24 - v33). Om en båt är ledig under dessa veckor och båtägaren godkänner veckoslutsuthyrning/ udda dagar kan vi godkänna detta tidigast måndag  samma vecka som det aktuella uthyrningstillfället.

Detta gäller inte midsommarhelgen utan hittar du en båt så kan vi boka in den. Dock måste du boka hela veckan och på den plats där du ska skriva in dina kunskaper och certifikat skriver du även in att du önskar hyra midsommar. Då fixar vi till så att pris och datum blir rätt. Endast båtägare som kryssat i att de hyr ut helger hyr ut midsommar.

Hyr du en helg så är det följande tider som gäller om inte båtägaren informerat om annat under sin båt.
Fredag - Söndag  17.00  /  14.00
Torsdag - Söndag  17.00  /  14.00

Normalpris för helguthyrning är:
Fredag - Söndag 50% av veckopriset.
Torsdag - Söndag 65% av veckopriset
Storhelger 75% av veckopriset.

Avvikelser i pris kan förekomma då det är båtägarna som själva sätter sin procentsats.

Båtar som hyrs ut lördag / lördag går EJ att hyra en helg!

Båtarnas utrustning

 

RTC-Båtkontakten ställer krav på båtarnas beskaffenhet. Säkerhetsutrustning, köksutrustning etc är en självklarhet. Generellt kan sägas att du får båten med samma utrustning som när båtägaren själv är ute med båten. Båtägaren känner själv sitt ansvar och av honom/henne får du också personlig service, där han/hon är med och instruerar dig om båten och dess individuella egenskaper. Ingen känner ju båten bättre än båtägaren själv. Du skall dock vara medveten om att hyr du en äldre båt så är den självklart mer sliten. Har du eller någon i sällskapet allergi så rekommenderar vi att man kontrollerar båten INNAN uthyrningstillfället om möjligt, alternativt hyr en nyare båt. En båt är på vatten och det är ofrånkommligt att en båt någon gång får vatten på sig (även ombord). Den gamla sanningen att "man får inte mer än man betalar för" gäller även charterbåtar. Med detta sagt vill vi dock påstå att våra båtägare är mycket seriösa och att en äldre båt kan mycket väl vara värt sitt pris och din plånbok.

 

När får jag båten

 

Båtarna hyrs normalt söndag / söndag. Man hämtar båten klockan 16.00 och båten lämnas tillbaka välstädad klockan 14.00. Det kan finnas undantag. Om så är fallet specifiseras detta då du går in på båtens informationsblad.

 

Vad kostar det

 

Generellt kan sägas att ju yngre och mer välutrustad en båt är, desto dyrare. Du måste vara medveten om att en äldre båt ibland inte är i samma kondition som en yngre. Priset på båten står i relation till båtens storlek, ålder, utrustning, hemmahamn etc.

 

Får jag rabatter

 

Ja, vanligtvis 10% på 2:a veckan och 15% på 3:e veckan. Dessutom får du på flertalet båtar ytterligare 10% på totalpriset vid bokning före 15 april. Detta gäller dock ej vid weekend uthyrning. Dock har inte alla våra båtägare denna rabatt. Du ser efter respektive båtnummer vad som gäller.

 

Försäkringsvillkor

Alla båtar är helförsäkrade under hyresperioden. Detta ingår i hyran. Du måste emellertid deponera ett belopp, som motsvarar försäkringens självrisk hos båtägaren. När du lämnar tillbaka båten i samma skick, som när du fick den, återbetalar ägaren hela depositionsbeloppet. Kom ihåg att du är ansvarig för båten under hela hyrestiden och att den framförs i enlighet med gällande sjöfartsregler.

Tänk också på att båten alltid ska återlämnas fulltankad, välstädad och i övrigt i samma skick som när du fick henne. Det kan finnas undantag, DIN båtägare instruerar dig om vad som gäller i samband med att du kvitterar ut båten.

 

Vem får hyra

 

Sjövana är en självklarthet och du måste kunna hantera den storlek på båt som du tänker hyra. Förarbevis eller skepparexamen är generellt inget krav, annat än om båten är över 4 meter bred och 12 meter lång. Då krävs skepparexamen, vilket är ett myndighetskrav.
Vissa båtägare kräver ändå lägst förarbevis eftersom deras försäkringsbolag kräver detta. Observera också att alla hyrestagare måste legitimera sig. Uppgiftslämnande av personnummer på hyrestagaren är obligatoriskt vid bokning.

 

Sista minuten

RTC kan hjälpa till med detta. Dock kan det vara väldigt svårt att få tag på båtägaren i sista minuten/ båtägaren kan ha planerat annat eftersom hen inte trott båten skulle hyras ut och kan därför inte lämna ut sin båt till dig. Vårt tips är att du tittar igenom lediga båtar aktuell vecka, bokar den direkt ONLINE. Fyller i kunskaper och certifikat. Går allt bra mailar vi en snabbokning-bekräftelse vi dig dig läsa noga och följa. Vi prioriterar alltid hyresgäster som är ute i god tid.

Kontrakt / Hyresavtal

 

När du väl bokat din båt och betalat vår förmedlingprovision så kommer du att få en direktkontakt med båtägaren. Det är även nu då erhåller ditt hyresavtal som RTC tillhandahåller. Båtägaren får ett likadant. I detta hyresavtal specifiseras allt väldigt detaljrikt. Självklart är RTC´s avtal godkända samt genomgångna av auktoriserad jurist.

 

Om något händer under seglingen (VIKTIG INFORMATION):

 

Speciellt vill vi fästa din uppmärksamhet vid vikten av att inspektera båten ochalla dess inventarier. Kontrollera även seglen, mooringslinor etc. Eventuella brister skall påpekas och helst avhjälpas innan ni seglar iväg. Är inte det möjligt skall de noteras i besiktningsprotokollet. Det är för sent att påpeka eventuella fel när man kommer tillbaka och dessutom kan man då bli ersättningsskyldig för skador som någon tidigare hyresgäst är ansvarig för. 

Skulle något gå sönder (som du inte enkelt kan fixa själv) när ni är ute på sjön skall du inte gå till närmaste hamn och åtgärda felet på egen bekostnad för att sedan begära ersättning när ni kommer tillbaka. (Det gäller även om ni själva orsakat felet). Skulle något inträffa skall du istället kontakta båtägaren och begära assistans eller instruktion från båtägaren om vad ni skall göra. Se till att du får mycket klara direktiv om detta när du kvitterar ut båten och information om hur du kan nå båtägaren för hjälp om det skulle behövas.

Eventuella krav från dig på ersättning för stillestånd och/eller egna kostnader p.g.a. brister hos båten kommer inte att godkännas om inte båtägaren först fått möjlighet att åtgärda bristerna när de upptäckts. Du skall inte heller räkna med att kunna avräkna eventuella krav från båtägarens sida om ersättning för skador som du eller besättningen åsamkat båten mot brister hos båten som du åtgärdat under seglingen eller anmäler först vid återkomsten till hemmahamnen.

 

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagen i kraft.

Denna EU lag innebär att vi ska behandla personuppgifter och stärka rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. När DU bokar en hyrbåt genom RTC får vi tillgång till dina personuppgifter. Vi använder dessa som underlag för att kunna maila en bokningsbekräftelse om du väljer att gå vidare med en bokning av en hyresbåt genom RTC. Dina uppgifter raderas från samtliga system hos RTC efter 3 år automatiskt om du inte aktivt väljer att finnas kvar i våra system. Detta godkänner du då bokar en hyrbåt genom RTC Båtkontakten AB. Vi respekterar dina personuppgifter. Vi har aldrig och kommer aldrig att sälja dem till tredje part.