4 RTC-logo 300x117

Allmänna villkor

 Båtägarens ansvar

 • Båt som är till salu får ej hyras ut via RTC. Ev kostnader hyresgäst eller RTC får kan drabba dig som båtägare om du inte tagit bort din båt för uthyrning innan du sätter ut den för försäljning.
 • Båtägaren anmäler sin båt själv direkt på vår hemsida rtc.se. Båtägaren ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta. Om förändring sker ansvarar båtägaren för att omedelbart korrigera sina uppgifter.
 • Båtägaren ansvarar för att e-post adress samt telefonnummer är korrekta.
 • Båtägaren ansvarar för att han/hon har tillåtelse att publicera de bilder som han/hon lägger upp på sin båt. RTC kan använda dessa bilder i samband med tryck av broschyrer,kataloger och web för att marknadsföra uthyrningsverksamheten.
 • Båt som är anmäld hos RTC och som RTC godkänt för uthyrning är publicerad på RTC´s hemsida tills dess att båtägaren önskar ta bort sin båt. Detta skall då meddelas direkt till RTC. Om båtägaren inte är säker på att han vill hyra ut båten nästkommande år, ansvarar båtägaren för att kryssa i detta på sin båt så att den ej publiceras nästkommande år.
 • Båtägaren ansvarar för att själv BOKA de veckor han/hon själv disponerar båten. De veckor som ej är bokade av båtägaren är lämnade till RTC och till de hyresgäster RTC finner lämpliga att hyra båten. Ej avbokade veckor är således bindande. Har dubbelbokning ändå skett p.g.a. att båtägaren ej har bokat en vecka till sig själv, ansvarar båtägaren för kostnad som kan drabba hyresgästen t.ex. genom ombokning till annan båt, som kan vara dyrare.
 • Båtägaren skall förutom fylla i korrekt utrustning även fylla i sitt begärda veckopris samt anmäla om han/hon vill hyra ut sin båt under helger, långhelger samt högtider. De båtägare som har sin båt i ett bolag ska presentera sitt pris inklusive moms.
 • Båtägaren skall även meddela om han/hon godkänner rabatter samt specificera detta direkt i avsedda rutor direkt på hemsidan.
 • Båtägaren ansvarar för att bilder på båten laddas upp direkt på hemsidan. RTC förbehåller sig rätten att ej publicera bilder som ej fyller ändamålet för uthyrning. RTC kan använda bilden för att optimera uthyrning i kataloger, annonsmaterial.
 • Båtägaren själv ombesörjer den praktiska hanteringen med utlämnande och mottagande av båten i sin hemmahamn. Eller annan plats han finner lämplig. Båtägaren skall vara nåbar under den period båten är uthyrd eller ange annan kontaktperson som hyresgästen kan nå under den period båten är uthyrd.
 • Båtägaren ansvarar för att båten är försäkrad för uthyrning under den aktuella uthyrningstiden.
 • Båtägaren kan inte resa några krav mot RTC på grund av kostnader eller annat obehag som hyresgäst åsamkat båtägaren.
 • Hyreskontraktets slutgiltiga undertecknande sker efter det att båtägaren godkänt hyresgästen som lämplig.

RTC ansvar

 • RTC´s provision tas ut direkt från hyresgästen i samband med bokning av båten. I undantagsfall ska båtägaren kunna ta emot RTC´s provision för vidarebefordran till RTC.
 • RTC meddelar båtägaren om bokad båt via e-post till den adress båtägaren meddelat RTC.
 • Vid "snabbokning" (samma vecka) ska RTC först få detta bekräftat av båtägaren innan hyresgäst får bokningsbekräftelse.
 • RTC`s åtagande är endast att förmedla hyresgäst till den anmälda båten under den angivna tiden som båtägaren har anmält till RTC´s hemsida.
 • RTC garanterar ej uthyrning.
 • Om en hyresgäst återlämnar båten funktionsoduglig är båtägaren EJ skadeståndsskyldig utöver vad som anges i hyreskontraktet, gentemot nästkommande hyresgäst om båten ej då kan nyttjas. RTC ska vid denna händelse verka med all kraft för att annan båt erbjud drabbad hyresgäst. Redan inbetald hyra samt RTC´s provision ska givetvis omedelbart återbetalas.
 • RTC kan inte garantera hyresgästens lämplighet. Båtägaren avgör själv slutligen hyresgästens lämplighet.
 • RTC har full rätt att när som helst plocka bort en båt för uthyrning från hemsidan rtc.se

 

Ovan allmänna villkor kan komma att uppdateras. När du som båtägare uppdaterar uppgifter/ ändrar information på din båt ska du noga läsa igenom villkoren som du då även måste godkänna.

 

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddslagen i kraft.

Denna EU lag innebär att vi ska behandla personuppgifter och stärka rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. När DU som båtägare anmäler din båt för uthyrning hos RTC får vi tillgång till dina personuppgifter. Vi använder dessa som underlag för att kunna maila bokningar, upprätta kontrakt mellan dig och din hyresgäst samt maila information till dig som allmänt rör uthyrningen hos RTC. När du tar bort din båt hos oss tar vi samtidigt bort all information om dig från samtliga system.